Organisatiecultuur en gedrag

Organisatiecultuur en gedrag

Leidinggeven aan gedragsverandering

Eén van de belangrijkste taken van een manager: leidinggeven aan gedragsverandering. Een lastige opgave. Hoe krijgt u gewenst gedrag in uw organisatie? U krijgt het antwoord tijdens deze collegereeks.

Type:
Collegereeks, Masterclass
Prijs:
€ 3.495,00 (excl. BTW)
Datum:
4 april t/m 19 september 2017
Locatie:
Meetup, Utrecht
Houd mij op de hoogte Bekijk de brochure Download managementpocket

Het realiseren van gedragsverandering gaat niet vanzelf. Zeker niet als uw medewerkers al lange tijd op dezelfde plek zitten en gewend zijn om hun werk op een bepaalde manier uit te voeren. Deze reeks is bedoeld voor managers die geen genoegen nemen met:

“Zo doen we het hier nu eenmaal!”

De dilemma’s van leidinggeven aan gedragsverandering
Als manager of professional is het uw taak om (groepen) mensen te beïnvloeden en om een context te creëren waarin mensen handelen in overeenstemming met de doelstellingen van uw organisatie. Om dit te realiseren moet u hiervoor mensen eerlijke en duidelijke feedback op hun gedrag geven en heilige huisjes afbreken.

Voor de meeste managers is dit proces lastig, want u zult hoe dan ook op weerstand stuiten. Immers: 
1. de meeste mensen verzetten zich tegen verandering in hun directe omgeving
2. mensen willen best mee bewegen, maar ze willen niet veranderd worden of het gevoel hebben dat ze moeten veranderen

Tijdens deze reeks leert u, rekening houdend met bovenstaande principes, hoe u kunt leidinggeven aan het subtiele proces van gedragsverandering.

U krijgt onder meer antwoord op de volgende vragen:

• Wat zijn de kenmerken van een wendbare organisatie? Welke leiderschapsstijl en welk gedrag past daarbij?
• Zijn uw organisatiecultuur en uw bedrijfsdoelstellingen op elkaar afgestemd?
• Hoe voorkomt u weerstand bij verandering?
• Welke creatieve interventies kunt u inzetten om een gedragsverandering te bereiken?
• Hoe krijgt u mensen mee?
• Welke rol speelt ‘de factor (informele) macht’ in uw organisatie?
• Wat zijn de kenmerken van prestatiegerichte organisatiecultuur?
• Niet alles is beïnvloedbaar: waar liggen de grenzen van management?

 • Zeer waardevol, al veel inzichten gebruikt in de praktijk!

  - Ruud Dekker, Ziggo, change coach
 • Interessante benadering vanuit verschillende invalshoeken.

  - Lisalotte Hage, SSR, HRM Adviseur
 • Fantastische reeks. Ik ben een toepasser en dan is het smullen om zoveel en gevarieerde kennis op te kunnen doen.

  - Alie de Jonge, Koninklijke Auris Groep, Regiodirecteur
Houd me op de hoogteBekijk de brochure

De zeven principes van een wendbare organisatie

Wat zijn de kenmerken van innovatieve organisaties? 
‘Speedboten’ zijn innovatieve organisaties die zich voortdurend weten aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ze kenmerken zich door een combinatie van mensgericht werken en het slim inzetten van de kracht van technologie. Ze zijn lichtvoetig georganiseerd, met weinig management, en zetten zwaar in op het netwerk.

Wat zijn de voordelen van innovatieve organisaties? 
Innovatieve organisaties staan door hun opstelling dichter bij de klant; er is een hoge graad van passie en vakmanschap en een duidelijke, inspirerende organisatiecultuur. Menno Lanting legt in dit college uit waarom de cultuur van organisaties steeds belangrijker wordt.

Tijd: 16:00 - 19:00

Een praktisch college voor strategische en culturele veranderingen in organisaties

Cultuurverandering is een van de meest moeilijke wegen om strategische en organisatorische veranderingen in organisaties te bewerkstelligen. Dit college is gebaseerd op 19 diepgaande studies in organisaties die werken aan hun organisatiecultuur om strategische vernieuwing te realiseren. De ervaringen van mensen in deze organisaties vormen hierbij de leidraad. Daarnaast biedt Jaap Boonstra u een overzicht van veranderstrategieën en praktische inzichten voor het kiezen van een passende aanpak in uw eigen organisatie.

Tijd: 16:00 - 19:00

Het merk als kompas om het gedrag en de houding van uw medewerkers te sturen.

Sterke merken zijn succesvol omdat ze veel fans hebben die positief over het merk spreken. Een merk is aantrekkelijk als het een specifieke verwachting oproept en die altijd waarmaakt. Volgens Marc van Eck is het hierbij het 'doorvertalen van de merkpositionering' naar de werkvloer essentieel, zodat medewerkers die als vanzelf gaan beleven. Dit leidt tot betere financiële resultaten en meer medewerkers die het naar hun zin hebben.

Tijd: 16:00 - 19:00

Leidinggeven aan gedragsverandering

Mensen willen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd wórden. Extra complicatie is dat mensen zichzelf vaak afschermen van feedback die hun zelfbeeld bedreigt – terwijl die feedback juist onmisbaar is om te leren en tot zelfverbetering te komen. Als wetenschapper én als coach/trainer is Roos Vonk zeer goed bekend met de weerstanden van mensen waar het gaat om correcte zelfkennis en gewenste gedragsverandering. Hoe kunt u als manager feedback geven op een dusdanige manier dat u die weerstand overwint zodat de zelfkennis van uw medewerkers wordt bevorderd en ze tot ontwikkeling komen?

Tijd: 16:00 - 19:00

Macht kan verandering tegen houden of versnellen. Hoe werkt dat in uw organisatie?

Macht valt niet te ontlopen. Het hoort bij het leven. Net als geld, seks, geboorte en dood. Waar mensen zijn en waar mensen zich organiseren is macht aanwezig. Tijdens dit college schetst Oscar David drie vormen van macht en de invloed daarvan op uw organisatiecultuur. Spannend college over ‘The Wolf of Wall Street’, macht en seks, macht en ego, macht en verslaving, de krochten van ons ego, verantwoordelijkheid, organisatie-opstellingen en… integriteit.

Tijd: 16:00 - 19:00

Over inspiratie en inzet in uw organisatie

Inspiratie en inzet zijn niet te koop, maar worden verkregen
als wat je doet inhoudelijk klopt, je houding klopt en de verhoudingen kloppen. Klopt één onderdeel niet, dan eindig je als organisatie of als mens uiteindelijk met niets. Daniel Ofman stelt helder en duidelijk dat er grenzen zijn aan wat maakbaar is, wanneer verandering een doel kan zijn en wanneer niet.

Tijd: 16:00 - 19:00

De wetten van presteren vertaald naar (management)gedrag

SprekerToon Gerbrands
Tijd: 16:00 - 19:00

Hoe het beste uit jezelf en je mensen te halen.

Spreker: René Diekstra
Tijd: 16:00 - 19:00

Wie weet veranderen cultuur en gedrag op heel andere manieren dan via management...

Centraal in dit college staat de paradox: hoe kun je de doelstellingen waar je voor staat realiseren, terwijl je eigenlijk maar relatief weinig controle hebt over alles wat er zich in en om de organisatie afspeelt? Volgens Thijs Homan overschatten wij onszelf schromelijk als we denken dat we de cultuur in onze organisatie wel even managen. Wie weet veranderen cultuur en gedrag op hele andere manieren dan via de managementkant. En wat zijn die manieren dan?

Tijd: 16:00 - 19:00

Jeroen Busscher geldt al jaren als een van de meest vooraanstaande denkers in Nederland op het gebied van organisatiecultuur. Daarnaast is hij een ervaren, energetisch en inspirerend spreker. Hij schreef ondermeer de bestsellers ‘Pimp je afdeling’ en ‘Onbeperkt houdbaar’.

PROGRAMMA

Blok 1 - Context stuurt gedrag
* Hoe de vrije wil het aflegt tegen de omgeving.
* Geraffineerd spelen met context om ander gedrag af te dwingen.
* ‘Interventies’ als je nieuwe denkgereedschap.


Blok 2 - De cultuur van je afdeling veranderen: Hoe doe je dat?
* De vier knoppen waaraan je kunt draaien.
* Hoe pas je je interventies toe op elk niveau?
* Een frisse wind bestaat uit vele kleine briesjes.

Blok 3 - Denken in interventies
* Hoe geef je voortdurend (verander) prikkels aan je team?
* De kracht van een goede interventie.
* Extra aandacht voor: de rol van de leider.

calendar Zet dit programma in uw agenda!

Let op: de locatie van de masterclass wijkt af van de locatie van de collegereeks.

De colleges vinden plaats van 4 april t/m 6 juni 2017 in Meetup te Utrecht.
De masterclass vindt plaats op 19 september 2017 op Kasteel Groeneveld te Baarn.

Houd me op de hoogteBekijk de brochure
Menno Lanting

Menno Lanting

Functie:
Strateeg, innovator en leiderschapsexpert
Bedrijf:
My Own Company Inc

Menno Lanting is auteur van o.a. de bestsellers ‘Connect!’, 'Iedereen CEO' en 'Speedboten en Olietankers'. Hij is gespecialiseerd in Social Media in combinatie met leiderschap, strategie en innovatie.

Jaap Boonstra

Jaap Boonstra

Functie:
Hoogleraar Organisatieverandering
Bedrijf:
Universiteit van Amsterdam

Als hoogleraar en adviseur houdt hij zich bezig met complexe veranderingsprocessen. Zijn huidige onderzoek richt zich op waardegedreven leiderschap en maatschappelijke innovatie.

Marc van Eck

Marc van Eck

Functie:
Managing Partner
Bedrijf:
Business Openers

Marc van Eck is een kritische visionair. Hij is scherp en authentiek. Zijn bureau Business Openers is pionier op het gebied van Internal Branding en werkt voor organisaties als PwC, Ahold, ABN AMRO, Heineken en Unilever.

Roos Vonk

Roos Vonk

Functie:
Hoogleraar sociale psychologie
Bedrijf:
Radboud Universiteit Nijmegen

Vonk is gespecialiseerd in thema's als zelfkennis, zelfwaardering, zelfpresentatie, de eerste indruk, autonomie en authenticiteit.

Oscar David

Oscar David

Functie:
Organisatiepsycholoog, executive coach en adviseur
Bedrijf:
Oscar David Consultancy

Oscar David geeft leiding aan een netwerk aan trainers. Hij is o.a. specialist in enneagram, systemisch werken en veranderingstrajecten.

Daniel Ofman

Daniel Ofman

Functie:
Oprichter en directeur
Bedrijf:
Organisatie-ontwikkelingsbureau Core Quality

Daniel Ofman is expert op het raakvlak van organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling – met name op managementniveau. Bekend van 'kernkwaliteiten'.

Toon Gerbrands

Toon Gerbrands

Functie:
Voormalig bondscoach, directeur
Bedrijf:
Nederlands heren volleybalteam, AZ

Over zijn ervaringen als sportcoach en bestuurder presenteert hij inspirerend, waarbij thema’s als leiderschap (in mindere tijden), coachen en succesvol samenwerken terugkomen.

René Diekstra

René Diekstra

Functie:
Emeritus hoogleraar Psychologie
Bedrijf:
Universiteit van Leiden

René F.W. Diekstra is auteur van ruim 200 internationale wetenschappelijke tijdschriftpublicaties, richtte het blad Psychologie Magazine op en introduceerde de cognitieve gedragstherapie in ons land.

Thijs Homan

Thijs Homan

Functie:
Hoogleraar Change and Implementation
Bedrijf:
Open Universiteit

Prof. dr. Thijs Homan doet onder meer onderzoek op het terrein van het leren van teams en het leren en veranderen van groepen mensen in organisaties.

Jeroen Busscher

Jeroen Busscher

Functie:
Zelfstandig consultant op het gebied van organisatiecultuur en teamprocessen en innovatie

Jeroen laat managers zien hoe ze een frisse wind door hun organisatie kunnen blazen met behulp van onalledaagse interventies.

Voor iedere deelnemer
Bij deelname ontvangt u het boek 'Collega's en andere ongemakken'. Een boek van Roos Vonk over de psychologie van de werkvloer.

Optioneel boekenpakket
Bij deze reeks hoort een boekenpakket dat mooi aansluit bij de colleges (met boeken van de docenten). Dit boekenpakket is optioneel en de kosten bedragen €182,93 exclusief 6% BTW en onder voorbehoud van wijzigingen door de uitgever. Wanneer u het boekenpakket bestelt, ontvangt u dit bij aanvang van het eerste college.

Menno Lanting

De disruptieparadox

Menno Lanting

Dat de wereld verandert en dat dat razendsnel gaat, dat weten we nu wel. Dat het roer om moet, is bij menigeen doorgedrongen. Disruptie is dan ook het nieuwste toverwoord, met disrupt or be disrupted als credo. Maar de prangende vraag is: hoe pakken we het aan?

Jaap Boonstra

Leiders in cultuurverandering

Jaap Boonstra

Dit boek gaat over leidende bedrijven in Nederland, bedrijven die leiders zijn in verandering. Ze nemen het voortouw en doen het beter dan hun concurrenten. Het gaat ook over mensen die de leiding nemen. Dat zijn niet alleen topmanagers, maar ook leidinggevenden, professionals en medewerkers.

Marc van Eck

Het succes van internal branding

Marc van Eck

Dit boek gaat over het creëren van een sterke merkpositionering die past bij de organisatie en tegelijkertijd aantrekkelijk voor klanten is. Essentieel hierbij is het 'doorvertalen van de merkpositionering' naar de werkvloer zodat medewerkers die als vanzelf gaan beleven.

Roos Vonk

Je bent wat je doet

Roos Vonk

Roos Vonk legt in dit boek uit hoe zelfsturing werkt, waarom het zo lastig is je gedrag te veranderen en hoe je dit toch kunt doen. Zij geeft inzichten in de vele manieren waarop we onszelf in de weg kunnen zitten en biedt praktische handvatten om voorbij het piekeren, dagdromen en uitstelgedrag te komen.

Oscar David

Macht

Oscar David

Dit boek beschrijft de werking en dynamiek van macht. Oscar David introduceert hij drie vormen van macht die als een rode draad door het boek lopen: macht 1.0, 2.0 en 3.0. Hiermee wordt de lezer die op zoek is naar een model om macht te omschrijven op zijn wenken bediend.

Daniel Ofman

Inspiratie en inzet in organisaties

Daniel Ofman

Daniel Ofman gaat in op de voorwaarden die nodig zijn om inspiratie en inzet tot bloei te laten komen binnen een organisatie. Met zijn integrale benadering van leven, werken en organiseren wordt duidelijk waarom veel traditionele manieren van managen niet kunnen werken en wat er nodig is om met minder energie meer te bereiken.

Thijs Homan

Het et-cetera-principe

Thijs Homan

Centraal in dit boek staat de paradox: hoe kunt u de doelstellingen waar u voor staat realiseren, terwijl u eigenlijk maar relatief weinig controle hebt over alles wat er zich in en om de organisatie afspeelt?

TIJD EN LOCATIE
De collegereeks
De 9 colleges vinden plaats op de dinsdag in Jaarbeurs Meetup te Utrecht. Ze beginnen om 16.00 en duren tot 19.00 uur. Van 17.15 tot 17.45 uur geniet u van een lekkere maaltijd.

Meetup Utrecht
Jaarbeursplein 
3521 AL Utrecht
(routebeschrijving)

De masterclass
De masterclass vindt plaats op dinsdag 19 september op Kasteel Groeneveld te Baarn. De masterclass start om 09.30 en duurt tot 17.00 uur.

Kasteel Groeneveld
Groeneveld 2
3744 ML Baarn
(routebeschrijving)

INSCHRIJVEN
Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. Door u aan te melden voor deze reeks, gaat u akkoord met de annuleringsvoorwaarden. Een week voor aanvang sturen wij u een herinnering en een routebeschrijving.

INVESTERING
Deze leerzame reeks van colleges en de masterclass vragen uiteraard een investering in tijd, geld energie. Er zijn drie opties:

Optie 1: Het totaalpakket
U volgt alle 9 colleges en de masterclass. U betaalt € 3.495,-
Optie 2: De reeks van colleges
U volgt alleen de 9 colleges. U betaalt € 2.995,-
Optie 3: De masterclass
U volgt enkel de masterclass ‘Interventietechnieken voor effectieve teams’. U betaalt € 995,-.
Let op! U ontvangt € 495,- korting op de masterclass als u deze in combinatie met de collegereeks afneemt (optie 1).

Bij alle prijzen zijn inbegrepen:
Documentatie, koffie, thee en maaltijden. Het uitgebreide boekenpakket is niet bij de prijs inbegrepen. U kunt het optionele boekenpakket bestellen via het aanmeldformulier.

DEELNAMECERTIFICAAT
Deelnemers die de gehele reeks bijwonen, ontvangen na afloop een deelnamecertificaat.

GROEPSARRANGEMENTEN
Wilt u met meerdere personen deelnemen? Neem dan contact op met Marjolein de Wit via 020-3059159.

VERHINDERING
Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, altijd laten vervangen. Annuleren is niet mogelijk.

PE-UREN
De collegereeks levert u 22,5 PE-uren op.
De masterclass levert u 6 PE-uren op.
Het hele pakket levert 28,5 PE-uren op.

Schoolleidersregister PO
Dit programma is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat dit programma gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.

INFORMATIE
Heeft u nog vragen? Wij zijn telefonisch bereikbaar op 020-3059171 of per mail: vanderholst@focusconferences.nl

Deelnemers van dit programma bekeken ook:

 • Psychologie voor managers

  Een karaktervolle reeks over menselijk gedrag en uw invloed daarop.

  Hooglerarenreeks van 14 september 2017 t/m 14 december 2017 (11 colleges)

  Meer informatie
 • Interventietechnieken voor effectieve teams

  Meer initiatief, meer creativiteit, meer ondernemerschap

  Masterclass op 19 september 2017

  Meer informatie
 • Breinkunde in het onderwijs

  Over biologische en neuropsychologische factoren in talentontwikkeling, leren en gedrag

  3 oktober 2017 t/m 9 janauri 2018 (9 colleges)

  Meer informatie
"Als je een hek om mensen heen zet, krijg je schapen." Mathieu Weggeman (leiderschapsexpert)