Psychologie voor managers

Psychologie voor managers

Een karaktervolle reeks over menselijk gedrag en uw invloed daarop.

Krijg antwoorden op vragen als:
• Wat kunt u leren van Freud, Jung en Adler?
• Welke psychologische aspecten spelen een rol bij verandering?
• Hoe reduceert u negatieve stress in uw organisatie?
• Welke psychologische afweermechanismen hanteren mensen en hoe gaat u hiermee om?

Type:
Collegereeks, Seminar
Prijs:
€ 3.495,00 (excl. BTW)
Datum:
14 september 2017 t/m 14 december 2017
Locatie:
Bar Beton Rijnsweerd, Utrecht
Groepsarrangement:
Meer informatie aanvragen
Direct aanmelden Bekijk de brochure Download managementpocket

Psychologie op de werkvloer

Mensen zijn gecompliceerde wezens. Als manager heeft u dagelijks te maken met een theater aan irrationeel gedrag. Dit maakt uw managementtaak er niet makkelijker op. Wilt u meer inzicht krijgen in het gedrag van uw medewerkers? En een vinger krijgen achter deze 'ongrijpbare' processen? Dan is de collegereeks 'Psychologie voor managers' uitermate geschikt voor u. 

Topexperts aan het woord

Speciaal voor deze reeks hebben we een rijke keur aan docenten bijeengebracht. De docenten zijn de (internationale) topexperts op het gebied van psychologie. Ze hebben allemaal één ding gemeen: zij kennen hun klassiekers én zij staan met beide benen in de klei. Ze vertalen Freud, Adler, Jung, Skinner, Maslow e.a. naar (werk)situaties van alledag. Wetenschappelijk getoetst, boeiend en toegankelijk gebracht.

Resultaat

De kans is groot dat u niet specifiek bent opgeleid in de psychologie. En dat is jammer, want uw werk zou er een stuk makkelijker en leuker door worden.

 • U kunt effectiever inspelen op verschillende persoonlijkheden en situaties;
 • U leert hoe u uw collega’s kunt beïnvloeden;
 • U kunt uw medewerkers effectiever motiveren;
 • U krijgt meer zelfkennis;
 • U krijgt inzicht hoe mensen leren en wat hun drijfveren en motieven zijn 

Wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht

Direct aanmeldenBekijk de brochure

De ideeën en theorieën van Freud hebben ook nu nog altijd een grote geldigheid voor het begrijpen en beïnvloeden van menselijk gedrag. En dat geldt ook voor de theorieën van Carl Gustav Jung en Alfred Adler. Jung’s filosofieën over het menselijk gedrag, waaronder de begrippen introversie / extraversie, vormen nog steeds de basis voor een aantal systemen van assessments. Minstens zo relevant is Adler’s psychologie van de macht. Zijn analyse van macht als drijfveer in menselijke interacties biedt een fascinerende inkijk in falende en succesvolle groepsprocessen.

Docent: prof. dr. René Diekstra
Tijd: 16:00 - 19:00

De meeste mensen gaan ervan uit dat goede beslissingen of keuzes het gevolg zijn van goed en diep nadenken. Hoe beter er nagedacht wordt, hoe beter en rationeler onze beslissingen zijn, zo neigen we te denken. Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. Het is niet meer dan het hulpje van het bewustzijn. Freud zag het als een vergaarbak van ellendige herinneringen en dierlijke driften die door het bewustzijn beteugeld moet worden.

Tijdens het college zal een onderscheid gemaakt worden tussen bewust nadenken en onbewust nadenken. Onbewust nadenken refereert aan denkprocessen die zich afspelen terwijl we bewust met iets anders bezig zijn. Het lijkt daarmee op het bekende “er een nachtje over slapen”. Onderzoek toont aan dat bewust en onbewust nadenken fundamenteel van elkaar verschillen en ook dat sommige problemen beter opgelost kunnen worden met bewust nadenken, terwijl andere keuzes beter gemaakt kunnen worden na onbewust nadenken.

Docent: prof. dr. Ap Dijksterhuis
Tijd: 16:00 - 19:00

Vroeger dacht ik dat er grote geheimen verborgen lagen achter al die succesvolle managers, topconsultants en eminente professoren. Ruim veertig jaar geleden stortte ik me met volle overgave op het onderzoeken van die geheimen. Ik bevroeg talloze managers, las honderden managementboeken, en schreef er zelf ook verschillende.

Ik hoopte de rangen van de 'alwetenden' ooit te mogen vervoegen. Ik verlaat die rangen nu, wetende dat ik het geheim van het management nog steeds niet ken. Wel kan ik vrij scherp verwoorden wat we niet weten en kan ik even ironisch glimlachen met de pseudo-experts die beweren het wél te weten.

In dit college reflecteert prof. dr. Marc Buelens over leiderschap, gedrag en organisatiepsychologie. Thema’s die hem nauw aan het hart liggen. Een ontnuchterend en tegelijkertijd warm college!

Docent: prof. dr. Marc Buelens
Tijd: 16:00 - 19:00

Wat brengt de massa in beweging? Waarom is de zwerm een prikkelende metafoor voor organisaties? Waarom willen mensen minder als u ze meer biedt? Hoe krijgt u het eerste schaap over de dam? Welk woordje maakt u een stuk overtuigender? Wanneer geloven mensen alles wat ze lezen? Elke dag staan we voor de uitdaging om anderen te overtuigen, zowel op het werk als privé. Wat maakt dat anderen ‘ja’ zeggen?

Tijdens dit college hoort u alles over de psychologie van beïnvloeden en overtuigen. Cialdini vertaalt de uitkomsten van gedegen wetenschappelijk onderzoek op aanstekelijke wijze naar de dagelijkse praktijk. Ook presenteert hij een scala aan beïnvloedingswapens waarmee ook u een meester kunt worden in het overtuigen, of u nu vertegenwoordiger, manager, verpleger of beleidsmaker bent.

Docent: Dr. Robert Cialdini (VS)
Tijd: 16:00 - 19:00

Als er één woord is dat de essentie vervat van de wereld waarin we nu leven, van wat ons leidt en belemmert, dan is het angst. Verlangen naar controle, zowel individueel als maatschappelijk, drijft ons in de fuik van de angst. Bang om onze vrijheid te verliezen zoeken we veiligheid in schijnzekerheden en regels. Om te voorkomen dat we op die manier onze vrijheid opofferen, moeten we onze houding ten opzichte van angst veranderen. Dat bepleit Damiaan Denys. 

Denys – die als toonaangevend psychiater en neurowetenschapper is gespecialiseerd in het behandelen van angst en als filosoof en theatermaker weet dat angst bij ons bestaan hoort – ontleedt onze angsten en probeert de angst te begrijpen: waarom zijn we banger dan ooit, terwijl er nooit minder reden was om bang te zijn dan nu? Waarom vrezen we de angst, terwijl die ons de weg naar vrijheid toont? Denys’ messcherpe analyse stelt ons voor een onontkoombare vraag. We zouden niet onze vrijheid moeten opofferen aan de angst, maar onze angst opofferen voor de vrijheid. Maar durven we dat wel aan?

Damiaan Denys is spreker bij TEdX Amsterdam en hij was zomergast bij het gelijknamige VPRO-programma.

Docent: prof. dr. Damiaan Denys
Tijd: 16:00 - 19:00

Tien jaar lang was Kilian Wawoe als senior personeelsmanager werkzaam voor Abn-Amro. Hij maakte de vette jaren in de bankwereld mee en daarmee de jaren van de almaar stijgende bonussen. Hij was zelf verantwoordelijk voor het uitdelen van bonussen, hij maakte deel uit van het systeem. Onlangs verliet hij de bank uit onvrede met de bonuscultuur, waaraan ondanks de kredietcrisis geen einde is gekomen.

Wawoe begon een onderzoek naar de werking van bonussen en constateerde dat ze vaak onjuiste prikkels geven. Ze zetten medewerkers van een bedrijf niet aan tot betere prestaties. Er is een groot verschil in wat managers vinden van hun medewerkers en wat ze belonen. Dit komt doordat managers hun personeel moeten afrekenen om aan het begin van het jaar opgestelde targets. Hierdoor worden medewerkers nogal eens aangezet tot verkeerd of kortzichtig gedrag.

Docent: dr. Kilian Wawoe
Tijd: 16:00 - 19:00

De sleutel tot succes van creativiteit en innovaties is de mens. Het belang van het menselijk kapitaal in een organisatie zou de rode draad voor iedere beslissing moeten zijn. Goed leiderschap kenmerkt zich door diversiteit in aanpak. Want naast het feit dat mensen veel zaken gemeen hebben, kunnen we ook concluderen dat ieder mens verschillend is.

In dit college schetst Herman van den Broeck een palet aan menselijke stijlen die elk op hun manier invloed hebben op beslissingen, informatie, veranderingen en de werkomgeving. Daarnaast neemt Herman ook de rol van het teams onder de loep. De samenstelling van een team heeft immers belangrijke gevolgen voor het welslagen van projecten, die uiteindelijk leiden tot veranderingen.

Docent: prof. dr. Herman van den Broeck
Tijd: 16:00 - 19:00

Het probleem van de moderne manager ligt in het feit ligt dat ze verantwoordelijk zijn voor resultaten, terwijl ze eigenlijk nauwelijks invloed hebben op de groep die deze resultaten moet leveren. Mensen aansturen? Het zijn geen marionetten, de touwtjes zijn allang doorgeknipt. Dat geeft angst bij managers en juist door die stress vervallen ze in positioneel organiseren volgens het machinemodel. In de hoop controle te krijgen en te houden.

Accepteer dat je als manager iedere dag opnieuw stelling moet nemen en positie moet kiezen. We beschadigen elkaar steeds, maar dat hoort erbij, want geen mens is hetzelfde. De kunst is die kwetsuren niet te laten broeien tot er een bom barst of zaken fout gaan. Maak juist moeilijke verschillen bespreekbaar, anders zitten we tot in lengte van dagen vast in de drama driehoek (aanklager, redder en het slachtoffer). 

Docent: prof. dr. André Wierdsma 
Tijd: 16:00 - 19:00

Veerkracht is vandaag hét sleutelwoord als het gaat om de manier waarop we in het leven staan. Wat er ook gebeurt in ons leven (veranderingen, negatieve
gebeurtenissen, een verlies, een burn-out, een depressie, problemen veroorzaakt door stress op het werk...), steeds weer wordt de manier waarop we ons een weg banen door het leven bepaald door onze veerkracht.
Wetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer over het belang van veerkracht. Is veerkracht een persoonlijkheidskenmerk of iets wat door onze omgeving wordt beïnvloed? Is veerkracht iets wat aangeboren is of kan je veerkracht aankweken? Kan je je eigen veerkracht meten? En kan je je eigen veerkracht ook doen groeien?

Michael Portzky is neuropyscholoog. Hij is de auteur van zowat alle Nederlandstalige vragenlijsten over mentale veerkracht en bouwde de voorbije jaren een sterke reputatie op in het lezingencircuit. In dit college legt hij in begrijpelijke taal uit wat we moeten weten over veerkracht. Bovendien ontwikkelt hij een concreet en onmisbaar actieplan voor wie de schade die veroorzaakt is door stress en aanverwante problemen stap voor stap wil herstellen...

Docent: dr. Michael Portzky
Tijd: 16:00 - 19:00

Veel mensen denken dat ze zelf niet of nauwelijks invloed hebben op de vorm en functie van hun hersenen. Ze gaan er van uit dat hun hersenen na de geboorte nog maar weinig kunnen veranderen, alleen misschien in negatieve zin door ziekte of bijvoorbeeld onder invloed van alcohol en drugs. Deze aanname is echter fout.

De afgelopen twintig jaar hebben we door wetenschappelijk onderzoek ongelooflijk veel over de hersenen geleerd. Door allerlei ontwikkelingen op technisch gebied begrijpen we steeds beter hoe de hersenen van gezonde mensen werken en veranderen. De resultaten van dit onderzoek zijn van direct belang voor iedereen. Zo blijken onze hersenen in staat te zijn tot zelfvernieuwing. Hierdoor kun je je hersenen en gedrag ontwikkelen in de richting die je wenst. De nieuwe kennis over plasticiteit en ontwikkeling heeft daarom grote consequenties voor onze ideeën over trainen en opleiden. Onze hersenen zijn dus maakbaar. Maar hoe? Hoe kun je ingrijpen in het brein en jezelf of anderen laten ontwikkelen in een vooraf gekozen richting zonder gebruik te maken van medicijnen, neurochirurgie of electro - magnetische stimulatie.

Docent: prof. dr. Margriet Sitskoorn
Tijd: 16:00 - 19:00

Altijd online en bereikbaar zijn, multitasken, negatieve stress, slaapgebrek, open kantoren waar iedereen elkaar kan horen... Ons denkende brein staat meer dan ooit onder druk, met nefaste gevolgen voor onze productiviteit, creativiteit en gezondheid. In dit college toont Theo Compernolle welke breinboeien onze hersenen vandaag in een verstikkende klemgreep houden. Maar hij laat ook zien hoe we ze kunnen ontketenen, en reikt concrete tools en tips aan om het beste uit ons brein te halen. U verbetert uw cognitieve performance met 20% - 50%.

Docent: prof. dr. Theo Compernolle
Tijd: 16:00 - 19:00

Wilt u ook in één dag meer controle over uw werk en leven? De masterclass Persoonlijk onderhoud biedt u wetenschappelijke psychologische inzichten over optimaal persoonlijk functioneren. Topdocent René Diekstra geeft u deze dag o.a. de mogelijkheid om zowel uw zelfkennis als uw mensenkennis te verhogen. Met als resultaat:

1) een volledig vernieuwd inzicht in uzelf en uw medewerkers,
2) u verhoogt uw persoonlijke effectiviteit drastisch
3) én u wordt voortaan uw eigen coach, zodat u sturing kan geven aan uw denken, werk en leven. 

Meer informatie?

Docent: Prof. dr. René Diekstra
Tijd: 09:30 - 17:00
Prijs: Boekt u dit seminar bij de collegreeks, dan ontvangt u een fikse korting (zie tabblad voorwaarden).

calendar Zet dit programma in uw agenda!

Direct aanmeldenBekijk de brochure
René Diekstra

René Diekstra

Functie:
Emeritus hoogleraar Psychologie
Bedrijf:
Universiteit van Leiden

René F.W. Diekstra is auteur van ruim 200 internationale wetenschappelijke tijdschriftpublicaties, richtte het blad Psychologie Magazine op en introduceerde de cognitieve gedragstherapie in ons land.

Ap Dijksterhuis

Ap Dijksterhuis

Functie:
Hoogleraar psychologie van het onbewuste
Bedrijf:
Radboud Universiteit Nijmegen

Dijksterhuis doet onderzoek naar de invloed van onbewuste processen op o.a. interpersoonlijk gedrag.

Marc Buelens

Marc Buelens

Functie:
Emeritus hoogleraar industriële psychologie en partner
Bedrijf:
Vlerick Business School

Prof. dr. Marc Buelens is auteur van o.a. ‘Grootmeester in leiderschap’ en ‘Hebt u een CEO-brein’.

Robert Cialdini

Robert Cialdini

Functie:
Sociaal psycholoog
Bedrijf:
Arizona State University

Dr. Robert Cialdini verwierf wereldfaam met zijn bestseller ‘Invloed’. Daarvan zijn wereldwijd meer dan een miljoen exemplaren verkocht. Cialdini geldt dan ook als autoriteit als het gaat over het overtuigen van mensen.

Damiaan Denys

Damiaan Denys

Functie:
Hoogleraar Psychiatrie
Bedrijf:
Universiteit van Amsterdam

Damiaan is gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met angst- en dwangstoornissen en verricht baanbrekend werk in de toepassing van diepe hersenstimulatie

Kilian Wawoe

Kilian Wawoe

Functie:
Docent Human Resources management
Bedrijf:
Vrije Universiteit Amsterdam

Door studenten wordt hij geroemd voor de manier waarop hij zijn colleges verlevendigt met verhalen uit de praktijk, onder andere uit zijn tijd als senior personeelsmanager voor ABN Amro.

Herman Van den Broeck

Herman Van den Broeck

Functie:
Hoogleraar en partner
Bedrijf:
Vlerick Business School

Sociale vaardigheden, teamwork en verandermanagement hebben zijn speciale belangstelling.

André Wierdsma

André Wierdsma

Functie:
Emeritus hoogleraar 'Organiseren en Co-Creëren'
Bedrijf:
Nyenrode Business Universiteit

Wierdsma is auteur van onder andere de volgende boeken: 'Co-creatie van verandering' en 'Lerend organiseren'.

Michael Portzky

Michael Portzky

Functie:
Neuropsycholoog en psychodiagnosticus
Bedrijf:
Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

Dr. Michael Portzky studeerde af aan de Gentse Universiteit als klinisch psycholoog. Hij specialiseerde zich nadien in de neuropsychologie.

Margriet Sitskoorn

Margriet Sitskoorn

Functie:
Hoogleraar klinische neuropsychologie
Bedrijf:
Universiteit van Tilburg

Sitskoorn doet o.a. onderzoek naar de relatie tussen gedrag & plasticiteit van het menselijk brein.

Theo Compernolle

Theo Compernolle

Functie:
Adjunct Professor at the CEDEP European Centre for Executive Development
Bedrijf:
Insead Fontainebleau

Theo Compernolle is een internationaal gerespecteerd consultant op het vlak van stress in de werkcontext.

Voor iedere deelnemer
Bij deelname krijgt u een jaarabonnement op Psychologie Magazine en het boek 'Mensenkennis werkt' (geschreven door oud-deelnemer Toine Al) cadeau. Psychologie Magazine kent maandelijks een diversiteit aan onderwerpen zoals werk, carrière, relaties, persoonlijkheid en gezondheid. 

Een waardevolle aanvulling voor uw bibliotheek

U kunt optioneel een boekenpakket bij uw deelname bestellen. Dit pakket wordt uitgereikt bij het 1e college. De kosten voor de boeken bedragen €286,68 (exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen door de uitgever).

Voor deelnemers masterclass 'Persoonlijk onderhoud'
Iedere deelnemer van de masterclass ontvangt het boek ‘Ik kan denken/ voelen wat ik wil’ cadeau. Zo kunt u nog eens doorlezen en oefenen met wat u op deze dag allemaal gehoord en mee gemaakt heeft.

René Diekstra

Wegwijzers naar een hemel op aarde

René Diekstra

Wat heb je nodig om je leven, je relaties en de wereld om je heen zo te scheppen, dat je zo veel mogelijk van je dromen en doelen waar kunt maken? En hoe doe je dat op een manier die je moreel kunt verantwoorden? Die bijdraagt tot een hemel op aarde? Deze bundeling van 80 columns is een psychologische reisgids met wegen die daar naar kunnen leiden.

Ap Dijksterhuis

Op naar geluk

Ap Dijksterhuis

Ons geluk hebben we voor een aanzienlijk deel in eigen hand. Voor 50 procent zelfs, zo vertelt de hedendaagse wetenschap ons. In de zoektocht naar het begrijpen van geluk verbindt Ap Dijksterhuis met veel vaart en humor de moderne psychologie en neurowetenschap met de klassieke westerse filosofie en oosterse filosofie.

Ap Dijksterhuis

Het slimme onbewuste - denken met gevoel

Ap Dijksterhuis

Ons onbewuste bepaalt (met een verwerkingscapaciteit die ongeveer 200.000 keer zo groot is als die van het bewustzijn) ons gedrag, ons denken en onze gevoelens. Ap Dijksterhuis weet op verbluffend heldere wijze duidelijk te maken hoe het menselijke brein werkt.

Marc Buelens & Annick van Rossem

Grootmeester in management

Marc Buelens & Annick van Rossem

'Grootmeester in Management' scheidt het kaf van het koren in management. Wat zeggen economen? Welke studies zijn baanbrekend? Wat tracht men u op de mouw te spelden? En zijn alle managementmodes over een kam te scheren? 
Kortom dit boek helpt u de stap te zetten naar het grootmeesterniveau.

Robert Cialdini

Invloed

Robert Cialdini

Aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden laat Robert Cialdini in deze internationale bestseller zien hoe beïnvloeding werkt. De auteur ging daarvoor drie jaar ‘undercover’ bij autodealers, fondsenwervers en reclamemakers. Daar ontdekte hij dat het geheim van succesvol overtuigen in zes eenvoudige principes schuilt.

Damiaan Denys

Angstparadox

Damiaan Denys

Als er één woord is dat de essentie vervat van de wereld waarin we nu leven, van wat ons leidt en belemmert, dan is het angst. Verlangen naar controle, zowel individueel als maatschappelijk, drijft ons in de fuik van de angst. Bang om onze vrijheid te verliezen zoeken we veiligheid in schijnzekerheden en regels. Om te voorkomen dat we op die manier onze vrijheid opofferen, moeten we onze houding ten opzichte van angst veranderen. Dat bepleit Damiaan Denys in 'Angstparadox'. 

Herman Van den Broeck, David Venter

Beyonders (Engels) - Transcending Average Leadership

Herman Van den Broeck, David Venter

In veel organisaties en landen zijn mensen wanhopig op zoek naar leiders die oplossingen kunnen bieden voor de vele financiële, politieke- en milieuproblemen waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Helaas zijn zulke leiders zeldzaam. Er is hoop: Beyondership. Leiders die streven naar Beyondership bezitten een diepgewortelde visie en stralen deze ook uit, verankerd in duidelijke waarden. Wat anderen zien als hindernissen, verwelkomen zij als uitdagingen en mogelijkheden. Ze creëren inspirerende omgevingen vol passie en volharden in het bereiken van hun doelen. Het gaat ze er niet om om de beste van de wereld te zijn, het gaat ze om wat het beste voor de wereld is.

André Wierdsma en Joop Swieringa

Lerend organiseren en veranderen

André Wierdsma en Joop Swieringa

Hoe leren organisaties en wat maakt een organisatie lerend? Deze bestseller biedt een samenhangend, lerend perspectief op organiseren en leidinggeven. Een nieuw paradigma, dat haaks staat op de klassieke manier van kijken, waarin het gaat om ordening, beheersing en controle; op 'meer en beter van hetzelfde'.

Michael Portzky

Veerkracht

Michael Portzky

Veerkracht is vandaag hét sleutelwoord als het gaat om de manier waarop we in het leven staan. Wat er ook gebeurt in ons leven (veranderingen, negatieve
gebeurtenissen, een verlies, een burn-out, een depressie, problemen veroorzaakt door stress op het werk...), steeds weer wordt de manier waarop we ons een weg banen door het leven bepaald door onze veerkracht.
Wetenschappelijk onderzoek leert ons steeds meer over het belang van veerkracht. Is veerkracht een persoonlijkheidskenmerk of iets wat door onze omgeving wordt beïnvloed? Is veerkracht iets wat aangeboren is of kan je veerkracht aanleren? Kan je je eigen veerkracht meten? En kan je je eigen veerkracht ook doen groeien?

Margriet Sitskoorn

IK² (IK kwadraat)

Margriet Sitskoorn

'IK² - Je volledige potentieel' laat op een inspirerende, goed toepasbare manier zien hoe je het volledige potentieel uit jezelf kunt halen. De inhoud is geheel geijkt op de huidige prikkel- en stressvolle wereld, die je dwingt nieuwe vaardigheden en eigenschappen te ontwikkelen om je doelen te kunnen behalen.

Margriet Sitskoorn

Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij

Margriet Sitskoorn

Ervaar hoe u een ander kunt laten kiezen wat u het beste uitkomt, hoe u lichamelijke en psychische pijn op een onverwachte manier kunt verzachten en hoe u per direct aardiger of aantrekkelijker gevonden wordt.

Theo Compernolle

Ontketen je brein

Theo Compernolle

'Doordat ze hun brein onvoldoende kennen, doen slimme mensen domme dingen', stelt Theo Compernolle. Op basis van ruim 600 onderzoekspublicaties toont hij aan welke 'BreinBoeien' onze hersenen vandaag in een verstikkende klemgreep houden. Maar hij laat ook zien hoe we ze kunnen ontketenen.

Theo Compernolle

Stress: vriend & vijand

Theo Compernolle

Hoe kunnen we goed omgaan met stress, thuis en op het werk? In dit onmisbare vlot leesbare basisboek over stressmanagement komen de verschillende aspecten van stress gedetailleerd aan bod.

Onze reeks 'Psychologie voor managers' is al 12 jaar een begrip in Nederland. Met stampvolle zalen, een deelnemerswaardering van een 8,7 gemiddeld en trouwe deelnemers die jaar in jaar uit terugkomen! 

Bekijk hier een video met reacties van onze deelnemers of lees enkele ervaringen hieronder.

 • 9

  Heel bijzonder, erg interessant, zeer toepasbaar en aan te bevelen voor iedere manager!

  Cees de Zeeuw , Manager corporate design, KPN
 • 8

  Een feest! Motiverend voor zowel werk als privé.

  Paul Snoey , teamleider ING
 • 9

  Heel bijzonder, erg interessant, zeer toepasbaar en aan te bevelen voor iedere manager!

  Daniëlle Winnubst , Teammanager Pensioenbeheer, PGGM
 • 8

  Ik ben zeer content met deze reeks. ik voel me een rijker mens!

  I. de Kort , ZHBC Betonbouw BV
 • 8.5

  Ik ben heel positief over deze interessante collegereks. Het elke keer weer fijn om te gaan; jammer dat het is afgelopen.

  Manny Middendorp , Gemeente Emmen
 • 8.5

  Ik heb de colleges ervaren als pareltjes. Ga ze missen!

  A. Leusink , Gemeente Rotterdam
 • 8.5

  Elke manager zal deze reeks moeten doen. In de kennis van de psychologie zit de sleutel tot een organisatie die oog heeft voor het menselijk kapitaal en deze verder ontwikkelt

  Roel van Wolfswinkel , Waterschap Zuiderzeeland

Tijd
Alle 11 colleges vinden plaats op de donderdag. De colleges beginnen om 16.00 uur en duren tot ongeveer 19.00 uur. Tijdens de colleges heeft u een half uur pauze meteen uitgebreide maaltijd. Heeft u een speciaal dieet? Laat het ons weten en neem contact op met Ria van der Holst: 020-3059159.

De masterclass 'Persoonlijk onderhoud' start om 09.30 uur duurt tot 17.00 uur.

Locatie

Dit jaar in de super sfeervolle locatie Bar Beton Rijnsweerd!

Bar Beton is een zeer professionele en sfeervolle locatie die echt bij Focus en Psychologie voor managers past. Bar Beton is gevestigd in het oude provinciehuis van Utrecht.

 • centraal in het land (knooppunt A27/A28, maar ook vlak bij de A2 en de A12)
 • goed bereikbaar met OV (bus vanaf Utrecht Centraal Station)
 • extreem hoog serviceniveau, schitterende inrichting en de sfeer van een koffiebar
 • eigen parkeerterrein
 • met de docenten van Focus Conferences
 • met de gastvrijheid en het professionalisme van Focus
 • met u: onze zeer gewaardeerde deelnemer
 • volop gelegenheid om te netwerken met andere deelnemers

Bar Beton Rijnsweerd
Pythagoraslaan 101
3584 BB Utrecht

Routebeschrijving

Bar Beton 1
Bar Beton 2

Aanmelden
Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur. Door u aan te melden voor deze bijeenkomst gaat u akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden. Een week voor aanvangst sturen wij u een herinnering en de routebeschrijving.

De aanmeldopties

Optie 1 - Totaal pakket: De collegereeks en de masterclass ‘Persoonlijk onderhoud’. U betaalt € 3495,-. U ontvangt € 500,- korting met dit combinatie-pakket.
Optie 2 - De collegereeks: U betaalt € 2995,-.
Optie 3 - ‘Persoonlijk onderhoud’: U betaalt € 995,-.

De kosten zijn incl. documentatie, koffie, thee en maaltijden en zijn exclusief BTW. Aanmelden voor een of enkele colleges is in principe niet mogelijk. Wel kunt u iemand in uw plaats laten deelnemen. Het is tevens mogelijk verschillende collega’s of relaties deel te laten nemen. Op die manier neemt u een bedrijfsabonnement en stelt u anderen ook in staat om kennis te nemen van deze boeiende stof.

Deelnamecertificaat
Deelnemers die deelnemen aan de gehele reeks, ontvangen na afloop een deelnamecertificaat.

Verhindering
Indien u onverwacht verhinderd bent, kunt u zich, mits tijdig aan ons doorgegeven, altijd laten vervangen. Annuleren is helaas niet mogelijk.

Schoolleidersregister: Deze reeks staat aangemeld voor Informeel leren 

Schoolleidersregister

PE-punten:Deze collegereeks levert u 28 PE-uren op. Volgt u bovendien de masterclass ‘Persoonlijk onderhoud’, dan krijgt hiervoor 6 PE-uren en komt u dus uit op 34 PE-uren.

CEDEO


Groepsarrangementen
:
Er is speciaal voor organisaties die meerdere mensen willen afvaardigen, een speciaal groepsarrangement ontwikkeld. Ook zijn er diverse mogelijkheden om programma’s op maat te maken. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met Remco Gerritsma: 
• gerritsma@focusconferences.nl
• 06 - 557 903 78

Deelnemers van dit programma bekeken ook:

 • Interventietechnieken voor effectieve teams

  Meer initiatief, meer creativiteit, meer ondernemerschap

  Masterclass op 19 september 2017

  Meer informatie
 • Breinkunde in het onderwijs

  Over biologische en neuropsychologische factoren in talentontwikkeling, leren en gedrag

  3 oktober 2017 t/m 9 janauri 2018 (9 colleges)

  Meer informatie
 • John Mattone over Leiderschap en (Cultuur)verandering

  Cultuur en leiderschap als sleutel tot effectieve verandering

  Masterclass op 10 november 2017

  Meer informatie
“Effective leadership is putting first things first. Effective management is discipline, carrying it out.” Stephen M.R. Covey